ලංකාවට ගිනි කදු නොමැතිවීමට හේතුව විද්‍යාඥයන් හෙළිකරයි-Sri Lanka Volcano – Singapore Videoශ්‍රී ලංකාව ගිනි කදුවලින් බලපෑම් එල්ල නොවන රටක් ලෙසයි සැලකෙන්නේ. ලෝකයේ රටවල් අතරින් එම භාග්‍යයට හිමිකම් කියන රටක් ලෙසද ශ්‍රී ලංකාව සැලකෙනවා. කෙසේ වෙතත් ලංකාව තුල ගිනි කදු නොපැවැතීමට හේතුව ඔබ දැන සිටියාද ? එය විද්‍යාඥයින් විසින් පැහැදිලි කර ඇත්තේ මේ ආකාරයටයි.
www.lankaanews.com
lankaanews
Volcano
Sri Lanka

source

Some local news is curated - Original might have been posted at a different date/ time! Click the source link for details.

Leave a Reply